Tomson A. Zobeni Latvijas teritorijā 7.–16. gadsimtā. Rīga, 2018. P. 45-49.