Представляем вашему вниманию краткое содержание на русском языке монографии A. Radiņš 10.-13.Gadsimta senkapi Latgal̦u apdzīvotajā teritorijā un austrumlatvijas etniskās, sociālās un politiskās vēstures jautājumi. Riga. 1999. P. 177-184.