A. Zariņa. Latgaļu vainagi laikā no. 6 līdz 13 gadsimtam // Arheoloģija un etnografija. Rakstu krājums II. Rigā.1960. S. 79-95.
венки латгалов А. Зариня