Šnore Elvīra Lejasdopeļu kapulauks senajā Sēlijā // Arheoloģija un etnogrāfija. — 1997. — 19.laid., 64.-[81.]lpp.
Дополненные данные о могильнике Леасдопелью.